Ondersteuning in crisissituaties

Wie kan mij ondersteunen om de corona-periode te overbruggen 

Als ondernemer wordt u, evenals iedere burger getroffen door maatregelen en onzekerheden als gevolg van het corona-virus. Dat vraagt om maatregelen.  

  • Korte termijn: Enerzijds zijn er compensatiemaatregelen genomen door de overheid. Daarmee kunnen bedrijven de eerste financiële nood lenigen. Maar door de druk voor de voortzetting van je bedrijfsproces en de grote zorgen die je misschien ook persoonlijk hebt kun je je niet focussen op wat daarvoor allemaal moet gebeuren. Veel regels met veel juridische rompslomp. Wij hebben contacten met overheden en kunnen vanuit onze expertise ondersteuning bieden bij uw vragen en u ontlasten. 
  • Als bedrijf wilt u het liefst de bedrijfsvoering door laten gaan. Maar hoe kan dat in deze nieuwe werkelijkheid? Wij denken daarbij aan creatieve inzet van je diensten of producten, aan mogelijk nieuwe afnemers. Verder wordt er nu gewerkt vanaf andere locaties, met andere mensen om ons heen. Daarbij kan behoefte zijn aan individuele adviezen of coaching, ondersteuning bij de aanpak van werkzaamheden. Verder is goed financieel advies, vooral ook voor langere termijnoplossingen voor een doelmatige inzet van je middelen, gewenst. Daarvoor zijn er mogelijkheden om maatwerkoplossingen op het gebied van automatisering in te zetten om het geheel te ondersteunen en te vereenvoudigen. Als community MKBHelpt hebben wij deze adviescapaciteit gebundeld. 

Wij zetten ons als ondernemers in voor u als ondernemer in deze moeilijke periode. Schroom niet, durf te vragen, ons team staat voor u klaar!

"Tijden zoals deze vragen veel van een ondernemer, we moeten allemaal terug naar de tekentafel"

Onze expertise

Werken vanuit een community: wij werken als professionals samen in een overlegplatform waarin we casussen bespreken. De expertise die we op voorhand beschikbaar hebben bestaat uit de volgende zaken:

Bedrijfsvoering

We leveren interim-management, bedrijfskundige analyses, procesbeoordeling en –optimalisatie. Door professionals met ruime managementervaring en technisch en bedrijfskundig geschoold. Analyse en daadkrachtige aanpak gaan bij ons hand in hand. 

Financieel

We leveren accountancy-ervaring, waarmee we kunnen ondersteunen in het gehele planning- en control proces. Van begrotingen en financiële prognoses voor de langere termijn tot investeringsvoorstellen en beheersplannen. Rechtmatigheid, maar ook doelmatigheid wordt beheerst. 

Technische ondersteuning

Repeterende werkzaamheden kosten veel tijd en worden in veel gevallen ad hoc opgepakt. Wij bieden simpele tools om uw werk te vereenvoudigen en zorgen voor eenvoudige koppeling van gegevens. 

Marketing

Vanuit marketingperspectief en jarenlange bedrijfskundige ervaring zijn wij in staat om met u na te denken over nieuwe aanpak, alternatieve markten en creatieve bedrijfskundige oplossingen.

Coaching

De effecten van andere werkwijzen of een andere manier van omgang met elkaar op teams of individuele professionals zijn groot. Dat vraagt om begeleiding en adviezen. Met onze kennis en ervaring op dat gebied kunnen wij u ondersteunen.  

Homeoffice

Een veelgehoorde term in deze dagen is: "Homeoffice". Hoe kunt u omgaan met thuiswerkende medewerkers, hoe houdt u hen gemotiveerd en hoe blijft men in contact in de thuiswerkperiode.

Hoe gaan we te werk

Om u te helpen werken we via een vast stappenplan. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende stappen die we met u willen zetten.

Ons team

Arie van Klompenburg

Als ICT-consultant op het gebied van business intelligence vind ik het mooi om mijn kennis en ervaring in te zetten, om zo op een concrete manier iets te kunnen doen om andere ondernemers door deze moeilijke periode heen te helpen. Arie van Klompenburg, Davista

Dirk Krol

Ik doe mee aan dit initiatief omdat ik geloof in de kracht van elkaar te ondersteunen en met elkaar verbinding te zoeken. Met elkaar worden we sterker en zijn we in staat om te ondersteunen wie dat het hardst nodig heeft. Dirk Krol, Krol Wezenberg

Reinald Zeeburg

Ik vind het belangrijk om de plaatstelijke ondernemers te steunen en mijn steentje bij te dragen aan hun bestaansrecht. Reinald Zeeburg, Mareze

Hans Kleijer

Samen de schouders eronder, bij de pakken neerzitten kan altijd nog. Hans Kleijer, Paperclip Design

Cees Veldman

Mijn motto: ondernemers en professionals ondersteunen en adviseren om het beste uit zichzelf te halen, juist ook in crisissituaties als deze. Dat kan niet door aan de kant te blijven staan, daarom ondersteun ik dit initiatief van harte! Cees Veldman, Veldman coaching & interim- management

Eric Marchand

Als software ontwikkelaar wil ik graag mijn kennis en ervaring op het vlak van software en innovatie inzetten, om zo samen tot vernieuwende ideeën te komen die ons juist in deze tijd kunnen helpen.Eric Marchand, ABO Solutions

Andreas van den Berg

Ik geloof dat juist in deze tijden we moeten kijken naar initiatieven en mogelijkheden om elkaar verder te helpen. Andreas van den Berg, VandenBerg - Marketing

Wij willen u als ondernemer helpen

Schroom niet ons te vragen, wij verbinden expertise en willen maatwerk leveren op momenten dat u gefocust moet zijn op uw reguliere bedrijfsvoering. Crisis betekent het blussen van branden, wij helpen daarbij, maar werken ook aan preventie!

Kom met ons in contact

Leven er bij u vragen en wilt u graag ons in gesprek komen om hierover verder te praten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

Contactadres

MBKHelpt
Per adres: ABO Solutions
8071GG Nunspeet

Email:
info@mkbhelpt.nl

Neem contact met ons op

Scroll to top